Gyártó: Chempur
Cikkszám: 152
Súly: 1.00 kg
Elérhető: Raktáron
9.990 Ft
Nettó ár: 7.865 Ft

Lehetséges választások

Kérdése van?

Csomagsúly

Szállítási díj

0-3

kg

1 490 HUF

3-5

kg

1 590 HUF

5-10

kg

1 690 HUF

10-15

kg

1 990 HUF

15-20

kg

2 200 HUF

20-30

kg

2 600 HUF

30-40

kg

3 100 HUF

40-50

kg

3 500 HUF


50 000 Ft feletti bruttó megrendelés esetén a szállítási díj költségét a Nagart Kft. átvállalja.

A megrendelt termékek átvételére előre egyeztetett idő pontban személyesen is lehetőség van. Kérjük megrendeléskor ezt jelezze számunkra.


Szállítás

Az áruk szállítási címre történő szállítását a Nagart Kft.-vel szerződött Szállító cégek (továbbiakban Szállító) végzik 2-7 napos határidővel. Az áru kiszállítására a Nagart Kft. és a Szállító között létrejött szállítási szerződés feltételei vonatkoznak.

A szállítási díjaink bruttó díjak mely tartalmazza a csomagolás költségeit is.

A szállítás várható időpontjáról a Nagart Kft. a Vásárlót a megrendelést követően elektronikus levélben, vagy telefonon értesíti.

A teljesítés a Vásárló által történő szállítási címre történő kiszállítással, és annak a Vásárló vagy megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással száll át a Vásárlóra.

Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig történő sérülésmentes kiszállításra vonatkozik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a Szállító levélen rögzítésre kerül. Az ilyen esetekből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a csomag tartalmát épségét még a kézbesítő jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni!

Ammonia oldat, (szalmiákszesz) (technikai) (NH4OH) 23%

Szinonima elnevezés: szalmiákszesz, ammoniumhydroxid, ammoniákoldat, ammoniák


Veszélyességi fokozat: GHS, figyelmeztetés: Veszély * Mol tömege: 35,04 g/mol * UN szám: 2672 * EK-szám: 215-647-6 * Szállítási veszélyességi osztály: RID/ADR: 8, III


H314    Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335    Légúti irritációt okozhat.

H400    Nagyon mérgező a vízi élővilágra

P273    Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P301 + P330 + P331    LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 

P305 + P351 + P338    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P309 + P311    Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.


 Biztonságtechnikai adatlap

Írjon véleményt a termékről

Megjegyzés: HTML használata nem engedélyezett!