Gyártó: Chempur
Cikkszám: 103
Súly: 1.00 kg
Elérhető: Raktáron
7.990 Ft
Nettó ár: 6.290 Ft

Lehetséges választások

Kérdése van?

Csomagsúly Szállítási díj
0-3 kg 1 900 HUF
3-5 kg 2 200 HUF
5-10 kg 2 400 HUF
10-15 kg 2 700 HUF
15-20 kg 3 100 HUF
20-30 kg  3 800 HUF
30-40 kg 4 500 HUF
40-50 kg 5 100 HUF

50 000 Ft feletti bruttó megrendelés esetén a szállítási díj költségét a Nagart Kft. átvállalja.

A megrendelt termékek átvételére előre egyeztetett idő pontban személyesen is lehetőség van. Kérjük megrendeléskor ezt jelezze számunkra.

Szállítás

Az áruk szállítási címre történő szállítását a Nagart Kft.-vel szerződött Szállító cégek (továbbiakban Szállító) végzik 2-7 napos határidővel. Az áru kiszállítására a Nagart Kft. és a Szállító között létrejött szállítási szerződés feltételei vonatkoznak.
A szállítási díjaink bruttó díjak mely tartalmazza a csomagolás költségeit is.

A szállítás várható időpontjáról a Nagart Kft. a Vásárlót a megrendelést követően elektronikus levélben, vagy telefonon értesíti.

A teljesítés a Vásárló által történő szállítási címre történő kiszállítással, és annak a Vásárló vagy megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással száll át a Vásárlóra.
Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig történő sérülésmentes kiszállításra vonatkozik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a Szállító levélen rögzítésre kerül. Az ilyen esetekből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a csomag tartalmát épségét még a kézbesítő jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni!

Ammónia oldat, (tiszta) (NH4OH) 25% - os

Szinonima elnevezés: szalmiákszesz, ammoniumhydroxid, ammoniákoldat, ammoniák

Veszélyességi fokozat: GHS, figyelmeztetés: Veszély * Mol tömege: 35,04 g/mol * UN szám: 2672 * EK-szám: 215-647-6 * Szállítási veszélyességi osztály: RID/ADR: 8, III

Ammóniavíz, tistza (NH4OH) 25% - os összetétele a gyártó által garantált adatok alapján:

NH4OH tartalom min. 25,0%

Kloride (Cl) max. 0,0002%

Szulfid (S) max. 0,0005%

Karbonat (CO3) max. 0,003%

Foszfát (PO4) max. 0,0003%

Magnézium, Kalcium  max. 0,004%

nehézfémek max. 0,0001%

Vas max. 0,00005%

KMnO4 max. 0,0008%

H314    Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335    Légúti irritációt okozhat.

H400    Nagyon mérgező a vízi élővilágra

P273    Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P301 + P330 + P331    LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 

P305 + P351 + P338    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P309 + P311    Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.Biztonságtechnikai adatlap

  

Írjon véleményt a termékről

Megjegyzés: HTML használata nem engedélyezett!