Gyártó: Chempur
Cikkszám: 121
Súly: 1.70 kg
Elérhető: Raktáron
3.290 Ft
Nettó ár: 2.590 Ft

Lehetséges választások

Kérdése van?

Csomagsúly Szállítási díj
0-3 kg 1 900 HUF
3-5 kg 2 200 HUF
5-10 kg 2 400 HUF
10-15 kg 2 700 HUF
15-20 kg 3 100 HUF
20-30 kg  3 800 HUF
30-40 kg 4 500 HUF
40-50 kg 5 100 HUF

50 000 Ft feletti bruttó megrendelés esetén a szállítási díj költségét a Nagart Kft. átvállalja.

A megrendelt termékek átvételére előre egyeztetett idő pontban személyesen is lehetőség van. Kérjük megrendeléskor ezt jelezze számunkra.

Szállítás

Az áruk szállítási címre történő szállítását a Nagart Kft.-vel szerződött Szállító cégek (továbbiakban Szállító) végzik 2-7 napos határidővel. Az áru kiszállítására a Nagart Kft. és a Szállító között létrejött szállítási szerződés feltételei vonatkoznak.
A szállítási díjaink bruttó díjak mely tartalmazza a csomagolás költségeit is.

A szállítás várható időpontjáról a Nagart Kft. a Vásárlót a megrendelést követően elektronikus levélben, vagy telefonon értesíti.

A teljesítés a Vásárló által történő szállítási címre történő kiszállítással, és annak a Vásárló vagy megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással száll át a Vásárlóra.
Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig történő sérülésmentes kiszállításra vonatkozik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a Szállító levélen rögzítésre kerül. Az ilyen esetekből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a csomag tartalmát épségét még a kézbesítő jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni!

Foszforsav, élelmiszer minőségű E338 (H3PO4) 75%

Szintelen folyadék, szinonima elnevezés: ortofoszforsav


Veszélyességi fokozat: GSH, figyelmeztetés: Veszély * Mol tömege: 98,00 g/mol * UN szám: 1805 * EK-szám: 231-633-2 * Szállítási veszélyességi osztály: RID/ADR: 8, III


Összetétele a gyártó adatai alapján:

 (H3PO4) min. 75%

 (P2O5) min. 54,34%

Szabad savak mint (CH3COOH) max. 10 mg/kg

Nikkel (Nl) max. 0,5 mg/kg

Nitrátok mint (NaNO3) max. 2 mg/kg

Szulfátok (SO4) max. 115 mg/kg

Kloridok (Cl) max. 7 mg/kg

Chrom (Cr) max. 1,5 mg/kg

Vanádium (V) max. 1,0 mg/kg

Réz (Cu) max. 0,7 mg/kg

Vas (Fe) max. 5 mg/kg

Arzén (As) max. 1,0 mg/kg

Ólom (Pb) max. 0,3 mg/kg

Kalcium (Ca) max. 10 mg/kg

Cadmium (Cd) max. 0,2 mg/kg

Fluoridok (F) max. 10 mg/kg

Higany (Hg) max. 1000 ug/kg

Nehézfémekmint (Pb) max. 5 mg/kg


 H290    Fémekre korrozív hatású lehet.; H314    Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

P280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.; P301 + P330 + P331    LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.  P305 + P351 + P338    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P309, P310    Expozíció vagy rosszullét esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.


Írjon véleményt a termékről

Megjegyzés: HTML használata nem engedélyezett!