Általános szerződési feltételek

A honlap üzemeltetője a Nagart Kft., cégünk Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely elektronikus kereskedelemmel foglalkozik.

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Nagart Kft. valamennyi, a www.nagart.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. 

A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, megértette tudomásul veszi és elfogadja . A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba . A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a honlapon történő közzétételének napja, azaz 2016.11.01. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi vásárlóra vonatkoznak

A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Nagart Kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.  

A megrendelés adatait a Nagart Kft. tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta a Nagart Kft. részére az email-címét, a Nagart Kft., megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat. Vásárlóink - a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához - számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell.

A Webáruház biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a honlapunkon folyamatosan elérhető legyen.

A szerződő partner legfontosabb adatai:

Nagart Kft.
Székhely és postacím: 9081 Győr, Árpád fejedelem u. 1.
Cégjegyzékszám: 08-09-028089
Adószám: 25559697-2-08
Email: info@nagart.hu
Telefon: +36 30 2336037

Szerződést a kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A vásárlók a vonatkozó szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek a Nagart Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a Nagart Kft. jogosult

Webáruház a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban termékeket értékesít (nem szolgáltatásokat).

Webáruházunk igénybe vevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Kormányrendelet 4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Kormány rendelet 4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

Miután elküldte megrendelését, ezt az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a Nagart Kft. visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy a Webáruház megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a Nagart Kft.-hez. Ajánlatának/megrendelésének Nagart Kft-hez történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Nagart Kft. a Vásárló megrendelését külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat a Nagart Kft. általi elfogadásáról szóló, a Nagart Kft. által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg a Webáruháztól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül belül jeleznie kell a Webáruház felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Webáruház akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.


A webáruház használatával, a megrendelési folyamattal kapcsolatos információk

A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A vásárló a „kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a webáruházban („vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „pénztár” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a „pénztár” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az „Átvétel/tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázi cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatit a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Nagart Kft. részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Nagart Kft a Vásárló ajánlatát elfogadta.

A Vásárló a weboldalon a "vásárlói kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a webáruházzal. A kötelem keletkezéséről a Webáruház e-mailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a vásárlót.

A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával "teljes egészében" megtörténik, nincs több részletben történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség viselése.

Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy adataik kezelését webtárhely-szolgáltatóként a Webonic Kft. 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. üzemelteti.

Fizetési és szállítási feltételek

Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő, fogyasztói bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek összárából és a szállítási díjból tevődik össze. Az ár a megrendeléskor érvényes ár. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Webáruház. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Webáruház Önt erről tájékoztatni.

Szállítási költségek: a szállítási feltételek menüpont alatt elérhetőek

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a Nagart Kft..

Kiszállítási módok:

Házhoz szállítás futárszolgálattal. Szerződött futárszolgálati partnerünk GLS FUTÁRSZOLGÁLAT

Személyes átvétel telephelyünkön (előzetes egyeztetést követően): Cím: 9028 Győr, Fehérvári u. 80 ( ÉPFU telep)

Fizetési módok:

Fizetés készpénzben. Az áru átvételekor megrendelését készpénzzel is kiegyenlítheti.

Fizetés banki átutalással: OTP Bank 11737155-21150595

Bankkártyás fizetés:

Webáruházunkban az alábbi bankkártyákat fogadjuk el: MasterCard és Visa Classic (dombornyomott bankkártyák), Maestro és Visa Electron (nem dombornyomott bankkártyák), American Express kártyák. Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a sikeres fizetés után lehetséges. Online bankkártyás fizetési szolgáltatónk a Barion Payment Zrt.

    Barion fizetési mód alkalmazásával

Amennyiben rendelkezik Barion regisztrációval, bankkártya adatainak megadása nélkül vásárolhat online áruházunkban. A megrendelés átvétele illetve kiszállítása a sikeres fizetés után lehetséges.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Nagart Kft-nek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Nagart Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Nagart Kft. felelősséget nem vállal!

Elállási jog

A távollévők között kötött szerződés esetén fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (Kormányrendelet)  alapján elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a fogyasztót internetes vásárlás esetén. A  Kormányrendelet alapján a távollévők között megkötött jogszabályi felhatalmazás alapján a fogyasztó egyoldalúan visszaléphet a Kormányrendeletben (20. § (1)  meghatározott határidőn belül és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését.  

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek alá tartoznak az olyan zárt csomagolású termékek , amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhetők vissza.

Megrendelése esetén a termék átvételétől a szerződéskötés napjától számítandó az elállási határidő. A fogyasztók elállási jogunkat a szerződés megkötésének napja és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is gyakorolhatják. A fogyasztók a termék átvételétől számított 14 naptári belül élhetnek elállási jogunkkal. Elállás esetén a fogyasztónak a kötelessége, hogy a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldje a vállalkozásnak. A határidő számítás szempontjából a Webáruház a postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail  küldésének időpontját veszi figyelembe. A fogyasztó köteles elállás esetén a termék eladó részére történő visszaküldésének közvetlen költségeit viselni. Ha a fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. 

Elállási szándékunkat a Nagart Kft. telefonszámán +36 30 233-6037 valamint postai úton tértivevényes levélben a 9081 Győr, Árpád fejedelem u. 1. postai címre, vagy e-mailben az info@nagart.hu jelzett egyértelmű nyilatkozatunkkal, valamint a Kormányrendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján közölhetik. A Nagart Kft. biztosítja, hogy elállási szándékuk bejelentése esetén e-mailben visszaigazolást küld a fogyasztó nyilatkozatának megérkezéséről.

 Ha a Vásárló több mint egy terméket rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vonatkozó szerződéstől elállhat. 

Bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 3. számú melléklete alapján a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Nagart Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Nagart Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

További hasznos információk találhatóak a következő linken: http://www.nfh.hu/node/146

Panaszkezelés, vitarendezés, ügyfélszolgálat

Amennyiben Önnek termékeinkkel,, az ügyintézésünkkel, tevékenységünkkel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére. 

Panaszügyintézés helye a vállalkozás telephelye:

9028 Győr, Fehérvári u. 80. (ÉPFU telep)
______________________________________

Panasztétel írásban postai úton:

Nagart Kft, 

9081 Győrújbarát, Árpád fejedelem u. 1.
________________________________________

Telefonon

Telefonszám: +36 30 233-6037

Hívásfogadási idő:

hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken: 8.00-16.00 óráig
________________________________________

Elektronikus levélben: info@nagart.hu
_______________________________________

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület elérhetősége:

Győr, Szent István út 10/a

Telefon: 96/520-217

Fax: 96/520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Ügyfél fogadási idő:

KEDD                 9:00 - 12:00

SZERDA          13:00 - 15:00

CSÜTÖRTÖK    9:00 -12:00
________________________________________

Online vitarendezési platform:

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a vonatkozó Uniós rendelkezések alapján, a szolgáltató és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban felmerült fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó online vitarendezési fórumon keresztül is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését, melyre Magyarországon a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult. Az online vitarendezési fórumot az alábbi linken érheti el: http://ec.europa.eu/odr 

Az on-line vitarendezési platformról bővebb tájékoztatás az alábbi linken érhető el: http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/fogyasztovedelmi-kapcsolattartoknak-szolo-informaciok/online-vitarendezesi-platform


Sütik (cookies). Mi is az a süti?  

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A Nagart Kft. milyen sütiket és mire használ?

A Nagart Kft.a sütiket a következő célokból használja:

  -  információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,

  -  weboldalunk fejlesztése,

 -   az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,

  -  célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Használatot elősegítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait, vagy, hogy Ön a hagyományos vagy a vakok- és gyengénlátóknak szánt oldalainkat látogatja.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

    Google Chrome

    Firefox

    Internet Explorer 11

    Internet Explorer 10

    Safari