Gyártó: Chempur
Cikkszám: 119
Súly: 2.30 kg
Elérhető: Raktáron
5.390 Ft
Nettó ár: 4.245 Ft

Kérdése van?

Csomagsúly Szállítási díj
0-3 kg 1 900 HUF
3-5 kg 2 200 HUF
5-10 kg 2 400 HUF
10-15 kg 2 700 HUF
15-20 kg 3 100 HUF
20-30 kg  3 800 HUF
30-40 kg 4 500 HUF
40-50 kg 5 100 HUF

50 000 Ft feletti bruttó megrendelés esetén a szállítási díj költségét a Nagart Kft. átvállalja.

A megrendelt termékek átvételére előre egyeztetett idő pontban személyesen is lehetőség van. Kérjük megrendeléskor ezt jelezze számunkra.

Szállítás

Az áruk szállítási címre történő szállítását a Nagart Kft.-vel szerződött Szállító cégek (továbbiakban Szállító) végzik 2-7 napos határidővel. Az áru kiszállítására a Nagart Kft. és a Szállító között létrejött szállítási szerződés feltételei vonatkoznak.
A szállítási díjaink bruttó díjak mely tartalmazza a csomagolás költségeit is.

A szállítás várható időpontjáról a Nagart Kft. a Vásárlót a megrendelést követően elektronikus levélben, vagy telefonon értesíti.

A teljesítés a Vásárló által történő szállítási címre történő kiszállítással, és annak a Vásárló vagy megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással száll át a Vásárlóra.
Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig történő sérülésmentes kiszállításra vonatkozik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a Szállító levélen rögzítésre kerül. Az ilyen esetekből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a csomag tartalmát épségét még a kézbesítő jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni!

Foszforsav (H3PO4) 85% vegytiszta - 1 Liter (1l =1,7kg)

Színtelen folyadék, Szinonima elnevezés: ortofoszforsav

Veszélyességi fokozat: GHS, figyelmeztetés: Veszély * Mol tömege:  98,00 g/mol * UN szám: 1805 * EK-szám: 231-633-2 * Szállítási veszélyességi osztály: RID/ADR: 8, II

H290: Fémekre korrozív hatású lehet. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+330+331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P305+351+338:  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P309, 310: Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Írjon véleményt a termékről

Megjegyzés: HTML használata nem engedélyezett!